• Български (България)
  • English (United Kingdom)

КОЙ Е ТУК?

В момента има 5 посетителя в сайта
banner1
 Е-мейл

logo_opiclogo_eu_efrr

На 25.09.2020г. „АКТА ПРИМ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектното предложение е с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Проектът допринася за постигането на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., а именно: запазване на дейността на дружеството в срок от три месеца отизпълнението на проекта.
Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско финансиране
и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 25.09.2020 г.
Край на проекта: 25.12.2020 г.
 
Untitled document

В продължение на 7 години Актa Прим ООД се утвърди като коректен партньор с високото качество на извършвани счетоводни и консултантски услуги. Ние обслужваме редица местни и международни клиенти, на които предлагаме нашия професионален подход, базиращ се на ефикасно съчетаване и задълбочено познаване на българските и международни счетоводни стандарти и бизнес средата в страната. Ние предоставяме на нашите клиенти висококачествени консултантски, данъчни и счетоводни услуги, конкретно ориентирани и съобразени с особеностите, спецификата на бизнеса им и техните изисквания. Предпочитан партньор сме за редица компании, които оперират на територията на страната и чужбина в сферата на строителството, търговията, транспорта, услугите и други сектори.

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®