• Български (България)
  • English (United Kingdom)

banner1
Untitled document

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Възможност за изнесено работно място при клиента

Независим финансов одит

Публикуване на финансови отчети

Консултантски услуги във връзка с прилагане на данъчно, счетоводно и трудово законодателство

Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ

Дневник за издаване на трудови книжки,

Книга за отчитане на извънреден труд

Дневник за ползване на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ

Книга за регистриране на актове за трудови злополуки

Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден

Книга за ежедневен инструктаж

Дневник за водене на болнични листа

Служебни бележки и др.

Административни услуги

 

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®