• Български (България)
  • English (United Kingdom)

banner1
Untitled document

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ

1. Възможност да се покрият изискванията за изнесено  извън фирмата счетоводство при осигуряване на прецизно и пълно финансово-счетоводно обслужване.

2. Превантивно и последващо взаимодействие с данъчната администрация, компетнтна данъчна защита, възражения, обжалване по данъчни и други ревизионни актове.

3.  Получаване на конкретни  икономически изгоди чрез минимизиране на данъците, плащани от клиентите, както и отпадане на тежестта от организация и поддържане на работно место за счетоводител и специалист по ТРЗ.

4.  Превантивен контрол върху рисковите области и гарантиране на законосъобразна финансова стабилност.

5. Ползване на услуга, базираща се на задълбочено познаване и опит  по националните и международни счетоводни норми и правила в областта на счетоводството и данъците, съответстващи на изискванията на националните и международни счетоводни стандарти, директивите на Европейската общност.

6. Одит и счетоводни услуги съгласно националните и международни стандарти

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®