• Български (България)
  • English (United Kingdom)

banner1

 

РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП

Регистрация и прекратяване на трудови договори по Интернет

Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

Доказване на “кадрова и техническа обезпеченост”

Защита при проверки и ревизии от приходната администрация

Подаване на Декларации образец 1 и 6

Подаване на справки-декларации по ЗДДС

Подаване на ИНТРАСТАТ документация

Регистрация в Комисията за защита на личните данни

Регистрация в Инспекцията по труда

Подаване на Годишния финансов отчет към НСИ

Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица и приложенията към тях

Подаване на декларации и отчети в БНБ

 

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®