• Български (България)
  • English (United Kingdom)

banner1

 

ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

Изготвяне на трудови и граждански договори

Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати

Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер

Издаване и попълване на трудови книжки

Попълване на осигурителни книжки

Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно

Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета

Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране

Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца

Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване

Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр

Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване

Поддържане на архив от база данни на магнитен носител

 

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®