• Български (България)
  • English (United Kingdom)

banner1

ЗА НАС


Със Съдебно Решение №1 от 10 март 2005 година на Софийски градски съд, Дружество за одит и консултации ООД учреди дъщерно предприятие Акта Прим ООД, специализирано в счетоводно обслужване на клиенти на групата. Непрекъснато повишаващият се интерес и желание на собственици и инвеститори да бъдат обслужвани от нас, ни носи удовлетворение и прeдизвиква нашата професионална амбиция.

Управляващ съдружник:
Милена Чачева – доктор по икономика с дългогодишен професионален опит  в областта на финансите.

Дружеството разполага с 9 души високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, данъците, труд и работна заплата и социалното осигуряване. Работещите в АКТА ПРИМ ООД имат различна езикова подготовка като ползват английски, руски и турски.Принципите в нашата работа:

  • Професионален подход
  • Коректност и стабилност
  • Внимание за всеки клиент
  • Отговорност за нашата работа


Клиенти:

В резултат на нашето коректно и професионално отношение наши клиенти са значителен брой престижни български и чуждестранни фирми и физически лица с разнообразна дейност в сферата на производството, търговията, строителството и услугите, както и сдружения и организации с нестопанска цел.

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®