• Български (България)
  • English (United Kingdom)

WHO IS HERE?

We have 4 guests online
banner1
PDF Print E-mail

logo_opiclogo_eu_efrr

На 25.09.2020г. „АКТА ПРИМ” ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Проектното предложение е с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Проектът допринася за постигането на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., а именно: запазване на дейността на дружеството в срок от три месеца отизпълнението на проекта.
Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България и е в съответствие с изискванията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в
подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. Общата стойност на проекта е 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско финансиране
и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 25.09.2020 г.
Край на проекта: 25.12.2020 г.
 

For seven years now Akta Prim Ltd. has established itself as a reliable partner with high quality of accounting and consulting services. We serve many local and international customers offering our professional approach, based on efficient matching and in-depth knowledge of Bulgarian and international accounting standards and business environment. We provide our clients with quality consulting, tax and accounting services specifically targeted and tailored to specifics, the specifics of their business and their requirements. We are a preferred partner for many companies operating in the country and abroad in the construction, trade, transport, services and other sectors.

 


Copyright © 2012 Akta Prim Ltd. Designed by NEWDESIGN Studio ®